Trường mầm non Lương Châu được thành lập từ 01/12/2012.Khi thành lập trường có 137 trẻ/4 nhóm lớp ở đầy đủ các độ tuổi 25-36 tháng ; 3-4 tuổi ; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi với 10 CBGV, NV. Sau 5 năm hoạt động, năm học 2017 - 2018 trường có 6 nhóm lớp, 170 trẻ với 19 CBGV, NV . Trường mầm non Lương Châu nằm trên địa bàn Phường Lương Châu, một phường có địa bàn dân cư hẹp với 735 hộ dân .Toàn phường có 8 tổ dân phố, song với sự chỉ đạo ủng hộ của Đảng, chính quyền địa phương, của toàn thể nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các nhà trường, sự nghiệp giáo dục phường Lương Châu không ngừng phát triển. Phường có 2 nhà trường thì trường tiểu học đã đạt chuẩn Quốc gia, Trường MN Lương Châu phân đấu năm 2018 đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1. Trường diện tích đất là 686m2; Quy mô năm học 2017-2018 có 170 cháu/ 6 nhóm, lớp (01 nhà trẻ, 05 lớp mẫu giáo). Có 19 Cán bộ giáo viên, nhân viên, 100% Cán bộ giáo viên, nhân viên đã đạt chuẩn, trong đó Cán bộ giáo viên, nhân viên trên chẩn là 14 đ/c chiếm 77,8%. Trường chi bộ Đảng gồm có 7 đ/c đảng viên đang sinh hoạt, 1 chi đoàn thanh niên, 1 bộ phận công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Sông Công.